0 0,00 Kč

Reklamační řád

Standartní záruční doba

Na všechny produkty nabízené na našem e-shopu či v prodejně se vztahuje záruční doba 24 měsíců dle Občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodloužená záruční doba

Někteří výrobci umožňují na své zboží prodloužit záruku. Rádi Vás s postupem seznámíme.

Postup řešení reklamce

U premiových produktů je možné reklamované zboží zaslat přímo do značkového servisu s využitím jejich bezplatného svozu. V současné době můžete využívat služby značek FESTOOL a to přímo ve Vašem portálu.

Běžné reklamace můžete uplatňit u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamovat můžete v několika krocích:

Následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele obchodu. Kupující má na nárok na bezplatné odeslání zpět prodávajícímu prostřednictvím České pošty. Štítek pro bezplatné odeslání bude kupujícímu vygenerován na vyžádání.

Reklamace bude okamžitě po přijetí do reklamačního skladu zpracována a zákazník bude o přijetí reklamace informován e-mailovou zprávou nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

O průběhu reklamačního řízení bude zákazník průběžně informován e-mailem nebo telefonicky. Před odesláním reklamace zpět bude kupující informován samostatnou e-mailovou zprávou.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL ke stažení zde

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

V případě neoprávněné reklamace bude reklamující písemně vyrozuměn a zároveň bude obeznámen o ceně opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je povinen do pěti pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení písemně sdělit prodávajícímu, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a zboží mu bude zasláno zpět v původním stavu.